Search:
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach


 

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach


UL. ZYGMUNTA STAREGO 17
44-100 GLIWICE
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Telefon: 32 332 66 00
Fax: 32 231 08 22

E-mail: sekretariat@starostwo.gliwice.pl
WWW: http://www.powiatgliwicki.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza: /pzgliwice/skrytka/


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-środa: 7:30-15:30
czwartek: 7:30-17:30

piątek: 7:30-13:30

Wydział Komunikacji i Transportu oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyjmują klientów:
poniedziałek, wtorek, środa 8:00-15:00
(wnioski
o rejestrację pojazdów są przyjmowane do godz. 14.30)
czwartek: 8:00-17:00
(
wnioski o rejestrację pojazdów są przyjmowane do godz. 16.30)
piątek: 8:00-13.00
(
wnioski o rejestrację pojazdów są przyjmowane do godz. 12.30)

Przyjmowanie klientów w Wydziale Architektury i Budownictwa:

poniedziałek, wtorek, środa 9:00 - 13:00 czwartek 13:00 - 17:00, piątek 9:00 - 13:00

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
poniedziałek-środa 7:30 - 15:30 czwartek 7:30 - 17:30 piątek 7:30 - 13:30

Pozostałe wydziały przyjmują w godzinach pracy urzędu.


REGON: 276 254 985
NIP: 631 26 06 158

Numery kont bankowych:
Rachunek bieżący budżetu: 98 1560 1081 0000 9040 0005 2062
Rachunek depozytowy: 57 1560 1081 0000 9040 0005 2121
Rachunek dochodów Skarbu Państwa: 38 1560 1081 0000 9040 0005 2075

Opłaty z tytułu ustawy o opłacie skarbowej


Badanie Satysfakcji Klienta

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest konieczne, aby funkcjonować mogła ustawa z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie MSWiA z 17 maja 2002 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67, poz. 619).

Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj.

Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.bip.gov.plIntencją ustawodawcy było upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w odrębnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.
Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach:

Wydział Architektury i Budownictwa
Lilianna Rak - naczelnik
tel. 32 332 66 33

e-mail: l.rak@starostwo.gliwice.pl


Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Anetta Krzemińska - naczelnik
tel. 32 332 66 18
e-mail: a.krzeminska@starostwo.gliwice.pl


Wydział Finansowy
Ewa Żółkiewicz - naczelnik
tel. 32 231 08 23
e-mail: e.zolkiewicz@starostwo.gliwice.pl


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Justyn Szczyrba - naczelnik
tel. 32 332 66 30

e-mail: j.szczyrba@starostwo.gliwice.pl


Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Zuzanna Dras - naczelnik
tel. 32 332 66 97
e-mail: z.dras@starostwo.gliwice.pl


Wydział Komunikacji i Transportu
Jolanta Holeczke - naczelnik
tel. 32 332 66 66

e-mail: j.holeczke@starostwo.gliwice.pl
 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Mariusz Dyka - naczelnik
tel. 32 238 93 00

e-mail: m.dyka@starostwo.gliwice.pl


Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń
Irena Kuźniewicz - naczelnik
tel. 32 332 66 11

e-mail: i.kuzniewicz@starostwo.gliwice.pl


Wydział Rozwoju i Promocji
Joanna Piktas - naczelnik
tel. 32 332 66 10
e-mail: j.piktas@starostwo.gliwice.pl


Wydział Zarządzania Kryzysowego
Stanisław Korczyk - naczelnik
tel. 32 332 66 38
e-mail: s.korczyk@starostwo.gliwice.pl


Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej
Agnieszka Gliklich - naczelnik
tel. 32 338 37 20
e-mail: a.gliklich@starostwo.gliwice.pl


Wydział Kontroli i Audytu
Monika Sobelska - naczelnik
tel. 32 338 37 22

e-mail: m.sobelska@starostwo.gliwice.pl


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Ryszard Kowrygo
tel. 32 331 69 26

e-mail: rzecznik.konsumentow@starostwo.gliwice.pl


Redakcja techniczna:

Romana Gozdek
Biuro Prasowe
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
tel. (32) 332 66 65
fax (32) 231 08 22
e-mail: r.gozdek@starostwo.gliwice.pl

Sonia Nierychło
Biuro Prasowe
tel. (32) 332 66 65
e-mail: s.nierychlo@starostwo.gliwice.pl

Łukasz Szyszko
Wydział Informatyki
tel. (32) 338 37 07
e-mail: l.szyszko@starostwo.gliwice.pl